Ο ειδικός ψυχικής υγείας καλείται να είναι παρόν στην ταχεία κοινωνική και τεχνολογική εξέλιξη με αποτέλεσμα να δρα σε πολλαπλά πεδία πέρα από την κλασική ψυχοθεραπευτική λειτουργία της θεραπείας.

 

Καλείται να συλλέξει πληροφορίες και εργαλεία από διαφορετικούς κλάδους ή πολλές φορές και να δημιουργήσει τα εργαλεία της δουλειάς του εκ νέου, για να μπορεί άρτια να κατανοήσει και να στηρίξει τον πελάτη του.

Ο ειδικός ψυχικής υγείας καλείται να είναι παρόν στην ταχεία κοινωνική και τεχνολογική εξέλιξη με αποτέλεσμα να δρα σε πολλαπλά πεδία πέρα από την κλασική ψυχοθεραπευτική λειτουργία της θεραπείας.

 

Καλείται να συλλέξει πληροφορίες και εργαλεία από διαφορετικούς κλάδους ή πολλές φορές και να δημιουργήσει τα εργαλεία της δουλειάς του εκ νέου, για να μπορεί άρτια να κατανοήσει και να στηρίξει τον πελάτη του.