ατομικές4.jpg

Ατομικές Συνεδρίες

 

Στα πλαίσια επίλυσης  ψυχολογικών ζητημάτων που προκαλούν συναισθηματική δυσφορία, προσωπική στασιμότητα ή έκπτωση λειτουργικότητας, παρέχονται ατομικές συνεδρίες προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοθεραπείας μέσω τηλεδιάσκεψης  και δια ζώσης. Η κύρια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση είναι η  Γνωσιακή  Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, ωστόσο στοιχεία Συνθετικής, Ανθρωποκεντρικής, Συστημικής  και Ενσυνειδητότητας (mindfulness) προστίθενται στην εργαλειοθήκη κατά περίπτωση.
 

Σε χρονικά προκαθορισμένες συνεδρίες οι θεραπευόμενοι διερευνούν τα αίτια της δυσφορίας τους, κατανοούν  τους μηχανισμούς με τους οποίους  λειτουργεί ο ψυχισμός και αναπτύσσουν  νέες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σε ένα ασφαλές επαγγελματικό περιβάλλον αποδοχής και εχεμυθείας. Με κύρια στοιχεία την ενεργή ακρόαση και την εκ βαθέων ενσυναίσθηση ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος εστιάζουν από κοινού στο εδώ-και-τώρα στοχεύοντας στην άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων και ύστερα διερευνούν τρόπους πρόληψης και διαχείρισης παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον. Κάποια από τα πιο συνήθη ζητήματα προς θεραπεία είναι αναφορικά τα ακόλουθα:

Η δομή και η συχνότητα των συνεδριών καθορίζονται συνεργατικά από τον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους της θεραπείας. Συνήθως ένας πλήρης κύκλος κυμαίνεται μεταξύ είκοσι και τριάντα συνεδριών, ωστόσο τα αποτελέσματα της θεραπείας μπορούν να είναι εμφανή από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες. Οι διάρκεια των συναντήσεων είναι 45 λεπτά της ώρας και ακολουθείται μια, δομημένη από κοινού, ατζέντα που εστιάζει στην επίλυση των πιο άμεσων αναγκών του θεραπευόμενου.

 

Σε κάθε συνεδρία ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος, μέσω συνεργατικού εμπειρισμού, σχεδιάζουν και αξιολογούν τους στόχους, την πορεία και τα αποτελέσματα των διεργασιών, με κύριο στόχο ο ίδιος ο θεραπευόμενος να γίνει σταδιακά ο θεραπευτής του εαυτού του αποκτώντας δεξιότητες αναγνώρισης και διαχείρισης των δυσλειτουργικών σκέψεων, συμπεριφορών και συναισθημάτων του.

 

Η πρώτη συνεδρία γνωριμίας διάρκειας 35 λεπτών παρέχεται δωρεάν μέσω τηλεδιάσκεψης